Februar 2018

Onsdag den 21. februar 2018

Kl. 19.30, Gurre Kirke
Litterær studiekreds med Margrethe Tjalve