Februar 2018

Torsdag den 22. februar 2018

Kl. 20.00 - 21.00, Mørdrup Kirke
Lanciers

Fredag den 23. februar 2018

Kl. 18.30 - 22.00, Mørdrup Kirke
Sangaften

Søndag den 25. februar 2018

Kl. 16.00 - 18.00, Mørdrup Kirke
Koncert

Tirsdag den 27. februar 2018

Kl. 18.00 - 20.00, Mørdrup Kirke
Højskolesalon

Onsdag den 28. februar 2018

Kl. 16.00 - 17.30, Mørdrup Kirke
Prædikenværksted